Nazaj

Vpliv epidemije COVID-19 na kratkovidnost

6071 min12. 09. 2023

Pandemija koronavirusa je povzročila velike družbene spremembe z ukrepi za zajezitev bolezni kot so bili karantena, učenje in šolanje na daljavo, omejitev aktivnosti na prostem. To je vplivalo na zdravje mladostnikov na številnih področjih. Mladostniki so preživljali manj časa na prostem in ogromno časa za elektronskimi napravami.. 

Leta 2022 je bila objavljena meta-analiza raziskav s področja kratkovidnosti na pediatrični populaciji v času karantene. Pregledali so 1337 raziskovalnih člankov od katerih so ocenili, da jih 10 zadostuje kriterijem kakovosti. Te raziskave so bile opravljene na Kitajskem, Indiji, Tibetu, Hong Kongu in Turčiji. Raziskave so bile opravljene s pomočjo vprašalnikov in kliničnega pregleda. Povzeli so, da je izobraževanje na daljavo in splošno povečanje časa uporabe elektronskih naprav signifikantno prispevalo k porastu kratkovidnosti. Beležili so podaljšanje zrkla, rast kratkovidnosti in tudi pojav bolezni suhega očesa. Avtorji so priporočili predvsem zmanjšanje uporabe mobilnih aparatov in tablic tako za rekreacijske namene kot izobraževanje na daljavo. 

  • COVID-19 je povzročil spremembo načina življenja s posledičnim povečanjem uporabe elektronskih naprav za izobraževalne namene in rekreacijo. Ozaveščanje staršev in otrok o negativnem vplivu elektronskih naprav je ključnega pomena za preprečevanje rasti kratkovidnosti v pediatrični populaciji. Pomembno je tudi spodbujanje aktivnosti na prostem. 

DOI: 10.7759/cureus.28444

Igor Šivec Trampuž, dr. med., specialist oftalmologije