Nazaj

Nova spoznanja o učinkovitih načinih za preprečevanje napredovanja kratkovidnosti

6361-2 min04. 09. 2023

Podaljševanje časa uporabe naprav z ekrani in hkratno zmanjševanje časa prebitega na prostem, je najverjetnejši razlog za epidemijo kratkovidnosti pri otrocih in mladostnikih. Zgodnejše pojavljanje kratkovidnosti zvečuje tveganje za razvoj visoke dioptrije. Ta nastane zaradi nekontrolirane rasti očesnega zrkla po dolžini. To zvečuje tveganje za očesna obolenja kot sta glakvom in odstop mrežnice ter s tem povezane trajne okvare vida v odrasli dobi. 

Veliko raziskav se usmerja v iskanje možnosti obvladovanja napredovanja kratkovidnosti. Obstajajo dokazi, da lahko na napredovanje kratkovidnosti vplivamo s predpisom posebnih defokusnih korekcijskih stekel, uporabo 0.01% atropinskih kapljic in s posebnimi kontaktnimi lečami, ki se nosijo ponoči. Slednja rešitev se je zaradi zapletov in nelagodja, ki jih povzročajo te kontaktne leče izkazala za razmeroma nepraktično. 

V začetku leta 2023 so bili objavljeni izsledki ne-randomizirane maskirane prospektivne raziskave, ki je vključila 146 mladostnikov med 6. in 18. letom starosti. Razdeljeni so bili v štiri skupinie. Prva je prejemala 0.01% atropinske kapljice, drugi skupini so predpisali defokusna očala, tretja je imela kombinirano zdravljenje z defokusnimi očali in 0.01% atropinskimi kapljicami in kontrolno skupino, ki je uporabljala le standardna korekcijska očala. Aksialna dolžina zrkla je bila po 6 in 12 mesecih spremljanja v vseh skupinah krajša kot pri kontrolni skupini. Kombinirano zdravljenje z defokusnimi očali in uporabo 0.01% atorpinskih kapljic je imelo statistično pomembno manjšo rast kratkovidnosti od vseh ostalih skupin. 

V evropski populaciji mladostnikov se je izkazal kot najučinkovitejši način preprečevanja rasti kratkovidnosti, kombinirano zdravljenje z defokusnimi očali in 0.01% atropinskimi kapljicami. 

  • Preprečevanje napredovanja kratkovidnosti je pri zgodnjem pojavu kratkovidnosti edini način s katerim zmanjšamo tveganje za razvoj visoke dioptrije in s tem povezanih očesnih bolezni. Najučinkovitejši način za to je uporaba posebnih defokusnih očal in 0.01% atropinskih kapljic. 

DOI: 10.1371/journal.pone.0281816 

Igor Šivec Trampuž, dr. med., specialist oftalmologije